Umowa spotkania „Kojące rozmowy”

Zawarta dnia XX.XX.2024 r., pomiędzy:

Joanna Łagan – zwanej dalej Trenerką

a XXX XXX  – zwany dalej Klientem

§1.

Spotkanie „Kojące rozmowy” nie jest formą psychoterapii, a Trenerka nie jest psychologiem/psychoterapeutą. Spotkanie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich dobrze funkcjonujących w społeczeństwie. Podczas sesji nie diagnozuje się i nie leczy zaburzeń psychicznych.

§2.

Kojące rozmowy to spotkania oparte na relacji partnerskiej między Klientem a Trenerką. Jest to spotkanie dwojga ludzi, w którym Klient nastawiony jest na chęć rozmowy, bez konieczności realizowania jakichkolwiek celów zadaniowych, a Trenerka na ofiarowaniu swojej wiedzy i czasu.

§3.

W trakcie trwania umowy Trenerka będzie przeprowadzała z Klientem szczere i osobiste rozmowy. Klient może liczyć na szacunek, uczciwość i empatię. Informacje uzyskane podczas spotkań są objęte tajemnicą o ile nie łamią prawa. Trenerka nie odpowiada za dane pobierane przez platformy online za pomocą, których odbywają się spoykania.

§4.

W trakcie spotkań Klient i Trenerka zobowiązują się do zapewnienia sobie komfortowej atmosfery pracy. Przede wszystkim pamiętając o tym, aby pomieszczenie było ciche, bez obecności osób trzecich, a telefon i inne zbędne urządzenia elektroniczne wyłączone. Bateria w urządzeniu za pomocą którego nastąpi komunikacja powinna być naładowana, kamera i zestaw słuchawkowy gotowe do użytku. Jeśli klient nie dopełni powyższego a spotkanie będzie przebiegać z zakłóceniami, lub nastąpi opóźnienie z winy klienta, spotkanie nie zostanie przedłużone o utracony czas.

§5.

W przypadku kiedy w trakcie procesu „kojących rozmów”, pojawią się symptomy, iż Klient potrzebuje innej formy pomocy np. psychoterapii, Trenerka poinformuje o tym w trakcie spotkania. W takiej sytuacji spotkania „kojące rozmowy” mo być kontynuowane bądź przerwane po wspólnych uzgodnieniach między Trenerką i Klientem.

§6.

Spotkania „kojące rozmowy” odbywa się za pomocą Internetu, na platformach typu: Google Meet Teams, Zoom, Skype, Meesenger, Hang out – w zależności od możliwości Klienta. Jedno spotkanie trwa 60 minut.

§7.

Trenerka nie wyraża zgody na nagrywanie spotkań. Spotkania są objęte tajemnicą. Każde nagranie przechowywane na urządzeniu podłączonym do Internetu może zostać przechwycone przez osoby trzecie, za co Trenerka nie odpowiada i za co nie ponosi odpowiedzialności.

§8.

Klient może odwołać spotkanie „kojące rozmowy” bez konsekwencji finansowych jeden raz, najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem. Bezpłatnie można przełożyć termin spotkania w krótszym terminie niż 48 godzin raz, o ile klient jednorazowo wykupił pakiet co najmniej 3 spotkań.

§9.

Jednorazowe spotkanie „kojące rozmowy” to koszt 149PLN, w weekend po wcześniejszym uzgodnieniu 400PLN. Pakiet3 – 417PLN (obejmuje 3 spotkania) do wykorzystania w ciągu 30 dni, Pakiet5 – 670PLN (obejmuje 5 spotkań) do wykorzystania w ciągu 60 dni. Cena pakietów obejmuje wyłącznie dni robocze (poniedziałek – piątek) obowiązujące w Polsce. Płatność w ratach jest możliwa, ustalana indywidualnie jako aneks do umowy.

§10.

Opłatę za spotkanie „kojące rozmowy” należy uiścić najpóźniej na 24h przed pierwszym spotkaniem, wysyłając przelew na numer konta: 58 1140 2004 0000 3402 5091 2030, w tytule podając: imię i nazwisko, datę spotkania lub nazwę pakietu. Po wcześniejszym ustaleniu, klient może dokonać zapłaty BLIK na numer telefonu 619 188 419. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszej umowy.

§11

Trenerka prowadzi działalność nierejestrowaną na podstawie art 5. ust.1 Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Trenerka nie wystawia faktur VAT.

§12.

Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć umowę nie później niż 48h przed najbliższym spotkaniem. Jeżeli klient zrezygnuje ze spotkań, opłaconych jako pakiet, zwrot pieniędzy zostanie pomniejszony o odbyte spotkania, licząc każde zrealizowane spotkanie w cenie 149PLN. Jeżeli klient nie pojawi się na zarezerwowanym i opłaconym spotkaniu bez wcześniejszej informacji (pkt. §8), pieniądze nie będą zwracane.